MESAFELİ SATIŞ
SÖZLEŞMESİ

MADDE1: TARAFLAR

Bir tarafta Karaağaç Mahallesi Karaağaç Sok. No:43 Fethiye Muğla adresinde mukim 0108047537700091 mersis numaralı Babakamp Turizm Tarım ve Ticaret Ltd. Şti. ( Bundan Sonra “Babakamp” olarak anılacaktır.)  diğer tarafta aşağıda bilgileri yer alan tüketici(ler) arasında rezervasyon ve konaklama hizmetine ilişkin olarak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Konaklama Satış Sözleşmesi düzenlenmiştir.

 

MADDE2: KONU

İş bu sözleşmenin konusu; Babakamp’ın, tüketiciye https://www.babakamp.com. internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri, satış fiyatı ve koşulları belirtilen Konaklama Satış hizmeti ve/veya ilan edilen hallerde etkinlik içerikli konaklama ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

MADDE3: SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI

3.1. Tüketici, Sözleşme bedelini, kredi kartı ile Babakamp’a ait site üzerinden ya da belirtilmiş olan banka hesaplarına EFT/havale yolu ile ödeyecektir.
3.2. Konaklama ile ilgili internet tanıtım sayfasında ve Rezervasyon Belgesi’nde ücrete dahil olan tüm hizmetler ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, bunların dışındaki hizmetler ekstra ücrete tâbidir. Özellikle, satın alınan hizmete; tüketicinin, konaklamaya dahil hizmetler dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar, ulaşım, kapsam dışı tüm mal ve hizmetlerin bedeli dahil değildir.
3.3. Tüketici, kayıt anında sözleşme bedelinin %50’sini ön ödeme olarak, kalan bakiyesini ise tesise giriş yapılan tarihte ödemekle yükümlüdür. Erken rezervasyonlu, promosyonlu, özel ürünlü ve etkinlik ilanlı konaklama satışlarında ise sözleşme bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.
3.4. Tüketici, Kredi kartı ile yapılan ödemelerde sözleşme bedeline ilave olarak ayrıca, Babakamp tarafından hesaplanacak ve bildirilecek olan faiz, vade farkı, kur farkını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 4: CAYMA, İPTAL, DEVİR VE DEĞİŞİKLİKLER

4.1. Yapılan rezervasyonlarda iptal ve değişiklikler için taleplerin info@babakamp.com adresine yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
4.2. İptal ve değişikliklerde aşağıdaki kurallar uygulanır:
a. Müşteri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan kaynaklanan cayma hakkı süresi sona ermeden ve henüz bu sürenin içinde iken konaklamanın başlayacağı durumlarda Müşteri, cayma hakkını kullanamayacağını bilmekte, cayma hakkının olmadığını kabul ve beyan etmektedir.
b. Müşteri’nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan kaynaklanan cayma hakkının kullanılması veya önceden öngöremeyeceği istenmeyen haller nedeniyle yapmış olduğu rezervasyonunu iptal etmesi durumunda konaklama tarihine  30 gün ve daha az bir süre kalmış ise  ücret iadesi yapılmayacaktır.
c. Müşteri, konaklama başlangıç tarihine 30 günden daha fazla bir süre var iken cayma hakkını kullandığını beyan eder  veya önceden öngöremeyeceği  istenmeyen haller nedeniyle yapmış olduğu rezervasyonunu iptal eder  ise rezervasyon tutarının %50’si müşteriye iade edilecektir.
d. Tüketicinin satın almış olduğu konaklamaya ilişkin tarih değişikliği talep etmesi halinde Babakamp talebi tesisin uygunluk durumuna göre değerlendirilecektir. Tüketici, indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli erken rezervasyon ürününde herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse ve Babakamp tarafından değişiklik talebi onaylanır ise, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını kabul eder.
e. Tüketicinin konaklama yapacağı tesise gidemeyeceğini/ulaşamayacağını yazılı olarak bildirmemesi durumunda, Babakamp tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları konaklamanın başlangıç tarihinden sonraki 24 saatin bitiminde iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
g.Tüketici rezervasyonundaki tarih haricindeki değişiklik taleplerini, alınan hizmetin başlangıç tarihinden en geç 30  gün öncesine kadar Babakamp’a bildirmek kaydı ile değerlendirmeye alınır. Babakamp, bu değişiklik talebini imkanlar ölçüsünde ele alır; gerçekleşemeyen değişiklik taleplerinden dolayı herhangi bir itirazda bulunulamaz veya Babakamp sorumlu tutulamaz. Hizmetin üçüncü bir kişiye devredilmesi halinde devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.
h. Tesisten erken ayrılma halinde tüketici, sözleşme bedelinin tamamını ödemekle sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
ı. Yapılan ödemelerde ortaya çıkacak iadeler rezervasyon sırasında kullanılan kredi kartına veya banka hesabına yapılır.

 

MADDE 5: DİĞER HÜKÜMLER

5.1. İşbu sözleşmeye konu konaklama ile ilgili bilgiler, Tüketici tarafından Babakamp’ın  internet sitesinden incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Konaklama bedeli ve ödeme şekli internet sitesi üzerinden rezervasyon tamamlanmadan tüketici tarafından görülür ve tüketici kendi isteğine bağlı olarak ödeme seçeneklerinden birini tercih eder. Tüketici kredi kart bilgilerini sisteme girerek ödemesini tamamlar. Kredi kart bilgilerinin girileceği sistem uluslararası güvenlik yazılımınca korumalı durumda olup, herhangi bir şekilde bilgilerin görülmesi veya kopyalanması mümkün değildir. Ancak, Tüketicinin bilgisayarında bulunacak virüs vb. yazılımları ile veya Tüketicinin ihmalinden kaynaklanan nedenlerle üçüncü kişiler tarafından ele geçirilecek şifreleri ve bilgileri ile sistemden işlem yaptırılması ve bu yüzden Tüketicinin uğrayabileceği zararlardan Babakamp’ın herhangi bir cezai şart veya tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadığı gibi, bu nedenlerle oluşabilecek zararları da Tüketiciye rücu etme hakkı bulunmaktadır.
5.2. Tüketici, bu rezervasyon sözleşmesini, herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu tesis rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmiştir.
5.3. Tüketici, bu tesis rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen tesis hakkında Babakamp’a ait web sitesi üzerinden gerekli tüm incelemesini yaparak her türlü bilgiyi edindiğini, bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını taahhüt eder.
5.4. İptal edilmeksizin tesis  giriş yapılmaması halinde, konaklama bedeli iade edilmez. Herhangi bir nedenle otele geç giriş yapılması, giriş yapılmaması veya erken çıkış yapılması halinde kalan sürelerin bedelleri iade edilmez.
5.5. Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Yanlış veya eksik beyan halindeki bildirimlerden dolayı arada bir fark doğar ise, tesise giriş anında tahsil edilir.
5.6. Konaklama tarihleri, konaklayacak kişilerin isimleri, konaklamanın yapılacağı tesis-oda tipi, konaklama sistemi; işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Babakamp’ın internet sitesinde yayınlanan tanıtım sayfasında ve tüketici tarafından yapılan rezervasyon kayıtlarında açıkça yer almaktadır.
5.7. Tüketici, rezervasyonda belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır. Bu tarihler haricinde tesis müsait ise ve konaklama için uzatma ile ilgili talebini ve ödemesini gerçekleştirdikten sonra tarihi uzatabilir.
5.8. Babakamp, tüketicinin konaklama tesisindeki hiçbir kaybı ve/veya hasarı ile kıymetli eşyalarının çalınmasından sorumlu değildir.
5.9. Tüketici(ler), tesise varış saatleri ne olursa olsun odalara yerleşmenin en erken saat 14:00 mümkün olabileceğini, çıkış günü ise tesisten ayrılış saatine bakılmaksızın odaların en geç saat 11:00 boşaltılması gerektiğini ve tesiste alacakları ekstra yiyecek-içecek ve sistem dışı hizmetlerin ücretlerinin kendilerine ait olduğunu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.
5.10. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri kişilerin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Babakamp’ın, sözleşmede imzası bulunan kişilere ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rücu hakkı saklıdır.
5.11. Tüketici, sözleşme konusu ürünün/hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifa ve diğer tüm ön bilgileri aldığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
5.12. Faturalar rezervasyon esnasında tüketici tarafından fatura adresi bölümünde belirtilen adrese gönderilir. Faturanın; yanlış adres belirtilmesi veya teslim edilecek kişinin belirtilmemesi ya da belirtilen adreste bulunamamasından kaynaklanan, yapılamayan teslimatlarından Babakamp  sorumlu değildir.
5.13. Yol engeli, terör, grev-lokavt, savaş ihtimali, sel, yangın, öngörülemez teknik hususlar vb. haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi nedenler ile konaklamanın başlamaması veya devamına engel teşkil eden hallerden dolayı Babakamp, konaklamayı iptal edebilir. Bu gibi durumlarda tüketicinin tazminat hakkı yoktur. Yangın, devlet otoritesi kararları gibi yukarıda sayılan  mücbir sebep hallerinin konaklamaya ve tesise ulaşıma engel teşkil etmesi halinde Tüketici’nin rezervasyonunu iptal etmesi halinde tahsil edilen  ön ödeme iade edilecektir.
5.14. İlan edilerek etkinlik içeren şekilde  ( festival, eğitim, konser vs gibi )  satılan konaklamalarda tesisin iradesi dışında oluşan durumlar sebebi ile etkinliğin iptal edilmesi halinde Babakamp’ın hiçbir iade ve tazmin sorumluluğu bulunmamaktadır.
5.15. Tesis Rezervasyon Kayıt belgesi,/Ön Bilgilendirme Formu  iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, taraflar için bağlayıcıdır.
5.16. Tüketici, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifaya, cayma hakkına ilişkin bilgileri internet sitesindeki ve kayıt (rezervasyon) belgesinde yazılı olan tüm hususlarda bilgilerin bir nüshasını elektronik ortamda aldığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

MADDE 6: YETKİLİ MAHKEME
İşbu konaklama sözleşmesinin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde; öncelikle işbu sözleşme hükümleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanacak olup, taraflar, yasal sınırlar içinde Tüketici Mahkemelerine ve/veya Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurabilirler.
Uyuşmazlıkların çözümünde yetkili mahkeme; İstanbul mahkeme ve icra daireleridir. Bu Sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Babakamp kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturacaktır.