ELEKTRONİK İLETİ
ONAY METNİ

Babakamp Turizm Tarım ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve bu hususta azami hassasiyeti göstermeye çaba harcıyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında bilgilendirmek isteriz.

Şirket olarak, onay metninin doldurulması suretiyle elde ettiğimiz kimlik ve iletişim bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme ve Aydınlatma Metinleri kapsamında, elektronik posta ve SMS gönderimi faaliyetimize yönelik olarak; hizmetlerimizin pazarlama süreçlerinin planlanması, icrası ve müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi amaçlarıyla, müşteri memnuniyeti anketlerinin gönderilmesi, özel günlerin kutlanması, bülten gönderimi yapılması ve kampanya,
promosyon hizmetlerinin sizlerle paylaşımını sağlamak amacıyla KVKK ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında onayınız alınarak işlenecektir.

Kişisel verileriniz, bu doğrultuda SMS ve E-posta gönderiminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli güvenlik
önlemleri alınarak hizmet aldığımız firmalar ile paylaşılacaktır. KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi iletişim sekmesini kullanmak suretiyle işletebilirsiniz. Müşteri Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı olmak üzere tarafıma elektronik ortamdan E-posta ve SMS gönderilmesine onay veriyorum.