AÇIK RIZA
BEYANI

Babakamp Turizm Tarım ve Ticaret Ltd. Şti. ( ‘‘Şirket’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanmış olan bu metin kullanıcı sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Açık Rıza Metni

Aktarma, depolama, işlenme amaçları ve aktarım yapılacak kurumların açıkça sıralandığı (Aydınlatma metninin linki koyulmalıdır) linkte yer alan hususlara ilişkin Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerimin işlenmesi, aktarılmasına açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim. Şirket tarafından alınan tüm kişisel verilerimin, (Aydınlatma metni linki) linkte belirtilen belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, iş geliştirme hizmetlerinin sağlanması, istatiksel ve teknik hizmetlerin temini ve müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, teknik ve idari altyapı ile elektronik sistemlerin (internet sitesi ve mobil uygulamaların) kurulması, geliştirilmesi, bakımı ile müşteri datalarının tutulması, arşivleme ve depolama amacıyla gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile aktarabilecek olup, burada işleme faaliyetine tabi tutulup saklanabilecektir. Hizmetlerin sürdürülebilmesi amacıyla şirket çalışanlarına, görevlilerine, yurtdışı / uluslararası grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde yurtdışı / uluslararası bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, yurtdışı bilişim teknolojileri desteği alınan sunucu, hosting ve altyapı sağlayıcı şirketlere, program, bulut bilişim gibi elektronik ortamlara, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu kapsamda
kişisel verilerimin yurtdışına aktarılmasına açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim. Ayrıca,  paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında açıklanan işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Kişisel Şirket Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Ana Metni( link konulacak ) ve web sitesinde Aydınlatma Metnini (link koyalım) okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim.